* = verplicht veld

Uw contact gegevens

  Naam en voorletters:*

  Naam van de SCI / BV

  Correspondentie-adres (incl. postcode, woonplaats en land):*

  Telefoonnummer(s):*

  Faxnummer(s):

  E-mail:*

Gegevens personen en te verzekeren object

  Wat is het adres van het te verzekeren object (incl. postcode en woonplaats):*

  Als het uw hoofdwoning (résidence principale) of een vakantiehuis (résidence secondaire) betreft: Hypothecaire lening?:*
  janee

  U bent eigenaar of huurder:*
  eigenaarhuurder

  Wat is uw geboortedatum:*

  Wat is uw beroep:*

  Zijn er inwonende kinderen? Zo ja, hoeveel*

  Gebruik van het huis*
  permanent bewoondvakantiehuis

  Hoeveel maanden per jaar wordt het huis bewoond (inclusief eventuele verhuur)?*

  Wordt het huis verhuurd?*
  janee

  Bouwjaar van het huis*

  Jaar van renovatie/restauratie

  Staat van onderhoud*

  Is het huis vrijstaand? Zo ja, de afstand (in meters) tot het dichtstbijzijnde, permanent bewoonde huis bedraagt*

  Is het een appartement:*
  janee

   Zo ja, op welke etage is het appartement gelegen

   Wat is het aantal etages van het appartementengebouw

   

  Constructie van het huis en dak: steenhard gebouwd *
  janee

  Hoeveel sloten/vergrendelingspunten zijn er (in totaal) aangebracht op de toegangsdeuren*

  Hoe zijn alle andere openingen beveiligd*
  luikentraliesbeideanders

   anders, namelijk

   

  Is er extra beveiliging op de luiken geplaatst (dwarsbalken bijvoorbeeld) *
  janee

  Zijn de deuren tussen garage c.q. serre en huis van goede kwaliteit (hout zonder raampjes) en voorzien van een slot *

  Is er een erkend alarmsysteem aanwezig*
  janee

  Zo ja, is dit systeem doorgeschakeld naar een beveiligingsdienst*
  janee

  Is er een open/gesloten haard in huis*
  open haardgesloten haardnee

  Is de installatie van het haard door een professioneel bedrijf gedaan *
  janee

  Zijn er rookdetectors in huis*
  janee

  Zo ja, zijn deze aangesloten op een alarmcentrale
  janee

  Zijn er zonnecollectoren*
  janee

   Zo ja, waar zijn deze geïnstalleerd

   

  Aantal m2 bewoonbaar oppervlak*

  Aantal kamers (telt niet voor badkamers, wc, keuken):*

  Aantal kamers groter dan 40 m2*

  Hoeveel bijgebouwen zijn er*

  Hoe groot zijn de bijgebouwen

  Hoeveel sloten zijn er op de bijgebouwen*

  Aantal m2 terreinoppervlak*

  Is het terrein afgesloten en/of omheind *
  janee

  Is er een serre / veranda? Zo ja, hoe groot is de oppervlakte GLAS (in m2)*

  Is er een zwembad*
  janee

   Zo ja, heeft het beveiliging
   janee

   

  Type beveiliging van het zwembad*

  Voor welk bedrag (in €) wenst u de inboedel te verzekeren? Let op: in Frankrijk is meestal de dagwaarde gedekt, niet de nieuwwaarde!*

  Wat is de waarde van de mee te verzekeren waardevolle goederen (in €):*

  Wat is de waarde van de mee te verzekeren sieraden (in €) *

  Worden er nog verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd*
  janee

   Zo ja, graag details en voor welk bedrag

   

  Heeft u in de afgelopen 5 jaar schade gehad aan de woning *
  janee

   Zo ja, graag details (datum, type schade en schade bedrag)

   

  Bent u eerder opgezegd door een andere verzekeringsmaatschappij? Zo ja, met welke reden?*

  Wat is de gewenste ingangsdatum van de verzekering *

Tot slot

  Ik wil de offerte graag ontvangen op / per *
  mijn adres in Frankrijkmijn correspondentie-adresfaxe-mail

  Eventueel aanvullende informatie

  Eventuele bijlages (uitsluitend .pdf, .docx of .jpg)