* = verplicht veld

  Uw gegevens

   Uw voorletters en naam *

   Uw geboortedatum, geboorteplaats en land van geboorte*

  Uw contact gegevens

   Naam van de SCI / BV

   Correspondentie-adres (incl. postcode, woonplaats en land):*

   Telefoonnummer(s):*

   Faxnummer(s):

   E-mail:*

  Gegevens personen en te verzekeren object

   Wat is het adres van het te verzekeren object (incl. postcode en woonplaats):*

   Als het uw hoofdwoning (résidence principale) of een vakantiehuis (résidence secondaire) betreft: Hypothecaire lening?:*

   janee

   U bent eigenaar of huurder:*

   eigenaarhuurder

   Wat is uw geboortedatum:*

   Wat is uw beroep:*

   Zijn er inwonende kinderen? Zo ja, hoeveel*

   Gebruik van het huis*

   permanent bewoondvakantiehuis

   Hoeveel maanden per jaar wordt het huis bewoond (inclusief eventuele verhuur)?*

   Wordt het huis verhuurd?*

   janee

   Bouwjaar van het huis*

   Jaar van renovatie/restauratie

   Staat van onderhoud*

   Is het huis vrijstaand? Zo ja, de afstand (in meters) tot het dichtstbijzijnde, permanent bewoonde huis bedraagt*

   Is het een appartement:*

   janee

    Zo ja, op welke etage is het appartement gelegen

    Wat is het aantal etages van het appartementengebouw

    

   Constructie van het huis en dak: steenhard gebouwd *

   janee

   Hoeveel sloten/vergrendelingspunten zijn er (in totaal) aangebracht op de toegangsdeuren*

   Hoe zijn alle andere openingen beveiligd*

   luikentraliesbeideanders

    anders, namelijk

    

   Is er extra beveiliging op de luiken geplaatst (dwarsbalken bijvoorbeeld) *

   janee

   Zijn de deuren tussen garage c.q. serre en huis van goede kwaliteit (hout zonder raampjes) en voorzien van een slot *

   Is er een erkend alarmsysteem aanwezig*

   janee

   Zo ja, is dit systeem doorgeschakeld naar een beveiligingsdienst*

   janee

   Is er een open/gesloten haard in huis*

   open haardgesloten haardnee

   Is de installatie van het haard door een professioneel bedrijf gedaan *

   janee

   Zijn er rookdetectors in huis*

   janee

   Zo ja, zijn deze aangesloten op een alarmcentrale

   janee

   Zijn er zonnecollectoren*

   janee

    Zo ja, waar zijn deze geïnstalleerd

    

   Aantal m2 bewoonbaar oppervlak*

   Aantal kamers (telt niet voor badkamers, wc, keuken):*

   Aantal kamers groter dan 40 m2*

   Hoeveel bijgebouwen zijn er*

   Hoe groot zijn de bijgebouwen

   Hoeveel sloten zijn er op de bijgebouwen*

   Aantal m2 terreinoppervlak*

   Is het terrein afgesloten en/of omheind *

   janee

   Is er een serre / veranda? Zo ja, hoe groot is de oppervlakte GLAS (in m2)*

   Is er een zwembad*

   janee

    Zo ja, heeft het beveiliging

    janee

    

   Type beveiliging van het zwembad*

   Voor welk bedrag (in €) wenst u de inboedel te verzekeren? Let op: in Frankrijk is meestal de dagwaarde gedekt, niet de nieuwwaarde!*

   Wat is de waarde van de mee te verzekeren waardevolle goederen (in €):*

   Wat is de waarde van de mee te verzekeren sieraden (in €) *

   Worden er nog verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd*

   janee

    Zo ja, graag details en voor welk bedrag

    

   Heeft u in de afgelopen 5 jaar schade gehad aan de woning *

   janee

    Zo ja, graag details (datum, type schade en schade bedrag)

    

   Bent u eerder opgezegd door een andere verzekeringsmaatschappij? Zo ja, met welke reden?*

   Wat is de gewenste ingangsdatum van de verzekering *

  Tot slot

   Ik wil de offerte graag ontvangen op / per *

   mijn adres in Frankrijkmijn correspondentie-adresfaxe-mail

   Eventueel aanvullende informatie

   Eventuele bijlages (uitsluitend .pdf, .docx of .jpg)